OFERTA


Oferta Kancelarii Adwokackiej obejmuje usługi adwokackie zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Adwokat dr Nina Leśniak-Niedbalec specjalizuje się w reprezentacji klientów w sporach sądowych – cywilnych, gospodarczych, a także w postępowaniu karnym, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Oferta obejmuje też zastępstwo klientów przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym.


Oferuję szeroki zakres pomocy prawnej na rzecz Klientów indywidualnych oraz kompleksową obsługę prawną podmiotów prawnych, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych oraz kapitałowych. Zajmuję się prawem 
konstytucyjnym, cywilnym, gospodarczym, rodzinnym,

karnym oraz prawem administracyjnym.